Araba bizitzeko

Bere ehun ekonomikoak enpresa eta pertsona ekintzaileei eskaintzen dizkien aukera eta aukerengatik, oso garatua, osasuntsua eta ingurumenarekiko errespetuzkoa den gizarte-eredu batean aurrera egiteko borondate partekatuagatik, bizi-kalitatearen baldintzengatik, ingurune naturalaz gozatzeko irisgarritasunagatik, lur abegitsua izateko bokazioagatik, Araba helmuga erakargarri eta bizitzeko ezin hobea da.

GURE GIZARTE EREDUA

Munduko giza garapenaren indizerik (GGI) handienetakoa

Nazio Batuen Garapenerako Programaren (NBGP) parametroen arabera, Arabako biztanleriak Giza Garapenaren Indize handia du, bizi-kalitatearen funtsezko hiru faktoreren arabera: osasuna, hezkuntza eta maila ekonomikoa.